BelépésMégsem

Ha még nem regisztráltál, kattints ide!

Add meg az e-mail címedet

Ha már regisztráltál, de lefelejtetted a jelszavad, add meg az e-mail címedet!

Mégsem

Belépés Regisztráció Nem tudsz belépni?

Keress a Sárvár Anno blogon!

Írj be egy szót, vagy kifejezést!


Mégsem

Sárvár Anno helytörténeti blog

Összes bejegyzés » Ebben a hónapban »A mai napon » Keresés »

Idővonal

— 1328 — 1351 — 1390

1400 —

— 1418 — 1426 — 1446 — 1454 — 1478

1500 —

— 1510 — 1525 — 1532 — 1534 — 1539 — 1541 — 1542 — 1552 — 1554 — 1555 — 1556 — 1560 — 1562 — 1563 — 1571 — 1575 — 1585 — 1588

1600 —

— 1604 — 1612 — 1614 — 1615 — 1619 — 1621 — 1623 — 1630 — 1633 — 1643 — 1644 — 1653 — 1655 — 1661 — 1664 — 1669 — 1670 — 1671 — 1674 — 1677 — 1682 — 1687 — 1689 — 1690 — 1693

1700 —

— 1704 — 1705 — 1707 — 1708 — 1716 — 1724 — 1735 — 1749 — 1766 — 1792 — 1797

1800 —

— 1802 — 1803 — 1806 — 1807 — 1809 — 1812 — 1829 — 1836 — 1845 — 1846 — 1848 — 1849 — 1850 — 1860 — 1863 — 1864 — 1865 — 1866 — 1868 — 1871 — 1873 — 1874 — 1875 — 1882 — 1883 — 1884 — 1886 — 1889 — 1890 — 1892 — 1894 — 1896 — 1897 — 1898 — 1899

1900 —

— 1903 — 1904 — 1905 — 1908 — 1909 — 1910 — 1912 — 1913 — 1914 — 1916 — 1917 — 1918 — 1919 — 1920 — 1921 — 1922 — 1923 — 1924 — 1926 — 1927 — 1930 — 1931 — 1932 — 1935 — 1936 — 1937 — 1938 — 1939 — 1941 — 1944 — 1945 — 1948 — 1950 — 1951 — 1952 — 1953 — 1956 — 1957 — 1965 — 1968 — 1969 — 1970 — 1971 — 1972 — 1973 — 1974 — 1975 — 1977 — 1978 — 1982 — 1983 — 1985 — 1989 — 1991 — 1994 — 1995 — 1996 — 1997 — 1998 — 2000 — 2001 — 2002 — 2003 — 2005 — 2006 — 2007 — 2008 — 2009 — 2010 — 2011 — 2012 — 2013 — 2015

Megnyílt a polgári iskola

A mai gimnázium elődjeként épült fel Sárváron a második világháborúig a középszintű oktatás alapvető típusának számító polgári iskola. Az intézmény 1908. szeptember 3-án nyitotta meg kapuit.

Az 1868. évi népiskolai törvény az elemi és a középiskolák közé egy ún. polgári iskolát iktatott be. Ennek célja az volt, hogy a komolyabb továbbtanulási szándékkal nem rendelkező, de az alapismereteknél alaposabb ismeretekre vágyó gyerekeket gyakorlati tudással vértezze fel. Az innen kikerülők kereskedőként, hivatali segédként, kistisztviselőként nyerhettek alkalmazást. Bár a fiúk számára eredetileg hat évfolyamosra tervezték, az ötödik, hatodik évfolyamon szinte senki nem tanult tovább, mert akiknek ilyen szándékuk volt, azok gimnáziumokban folytatták tanulmányaikat. A lánypolgárikban a képzés négy évfolyamos volt.
A törvény azt is előírta, hogy 5000 fő feletti lakosságszámú településeken kötelező a polgári iskolák létrehozása. Sárvár lakossága az 1903. év eleji egyesítéssel több mint duplájára emelkedett, 1910-re meghaladta a 7000 főt.
Az első hangok egy sárvári polgári iskola létesítésére azonban még a századforduló előtt, 1897-ben reppentek fel. A Vasvármegye című megyei napilapban jelent meg egy cikk „Polgári iskolát Sárvárnak” címmel. Az öt község (Sárvár, Sár, Péntekfalu, Tizenháromváros, Vármellék) összlakossága ekkor már a 6000 főt is megközelítette.
1901-ben a képviselőtestület kimondta az iskola felállításának szükségességét. 1902-től a helyi lap, a Sárvári Hírlap folyamatos cikkekben ismertette a lakosság véleményét a polgári iskola létesítéséről. Megtörtént már Sárvár, Tizenháromváros és Vármellék egyesítése, de nyilvánvaló volt, hogy követni fogja Sár és Péntekfalu is. Sárvár fontos ipari, kereskedelmi, közigazgatási és közlekedési központtá vált, amely igényelte az elemi iskolánál magasabb végzettségűeket. A helyi lap folytonosan ébren tartotta az új iskola felépítésének kérdését, befolyásolva ezzel a közvéleményt. Érdekes, hogy voltak ellenérvek is, egyesek a különadótól féltek, mások szerint pedig az ilyen intézmények a züllöttség melegágyai.
A városi képviselőtestület különbizottságot alakított a polgári létrehozására, levelet írt az ügyben a katolikus iskolaszéknek, valamint a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumnak. A bizottság díszelnöke az ikervári birtokos, a vízierőművet és számos ipari létesítményt is létrehozó egykori fiumei kormányzó, gróf Batthyány Lajos, elnöke báró Hatvany-Deutsch Béla, a Cukorgyár tulajdonosa lett, és a bajor herceget képviselte báró Leonrod Vilmos főudvarmester, valamint Masáth Mihály jószágkormányzó. A tagok között Kőberl János prépostot, Kálmán István városbírót, Förster Ottó országgyűlési képviselőt, Nagy József járási főszolgabírót és nem utolsósorban a katolikus fiúiskola igazgatóját, a helyi újság szerkesztőjét, Barabás Györgyöt találjuk.
Az iskola első épületeként a Laktanya jött volna szóba, amelyet a város meg is vett, de a közelében létesített Selyemgyár, és annak 1905-ben bekövetkezett robbanása más megoldást kényszerített a városra. Nem jöhetett szóba szintén egészségügyi okok miatt Szatmár utcai telek sem (a közelben állt a Cukorgyár), így végül a Péntekfalu szomszédságában fekvő Jeni (Janó) -féle telket vásárolta meg a képviselőtestület 6000 koronáért. Ezt követően évekig a tervek elfogadása, az engedélyek beszerzése, a leánypolgári tagozat létesítése körüli huzavona zajlott. A minisztérium egyelőre nem egyezett bele a lányosztályok indításába.  
1907-ben a minisztérium kinevezte az első igazgatót, Brezovits Ferencet, majd szeptember 4-én megkezdődhetett a tanítás. Az első évben 65 fiútanulója volt az intézménynek, amely ekkor még a községháza tanácstermében tartotta óráit.
Ez idő alatt megkezdődött az új épület felhúzása is. A terveket Herczeg Zsigmond budapesti építész készítette el, a kivitelezést Geschrey Elek sárvári építési vállalkozó végezte. 1908. augusztus 20-án került sor az új épület avatására. A megnyitó a Szent László plébániatemplomban celebrált szentmisével kezdődött, majd a Városháza nagytermében a helyi szervezetek és az iskola létrejöttében közreműködő személyek részvételével megrendezett ünnepséggel folytatódott. Szeptember 3-án a tágas, akkori viszonyok között modern iskolába beköltözhettek a tanulók. A nevelőtestület nyolc főből állt, a tanulók többségét nem a város, hanem a környező települések adták. A statisztikák alapján főként iparosok küldték gyermekeiket a polgáriba, de magas volt a kereskedő, az értelmiségi, tisztviselői, közlekedési foglalkozású szülők gyermeke. A legkevesebben a mezőgazdaságban dolgozó szülők fiai voltak.
A fiúpolgári 1913-ban lányosztályokkal bővült. 1914-15-ben katonákat szállásoltak be falai közé, a tanárok egy része a frontra került. Ugyanilyen nehéz pillanatokat élt át a második világháború utolsó éveiben is. 1945-ben a polgárikat megszüntették, egy ideig a NÉKOSZ kollégiuma működött benne, majd 1951-től az Állami Általános Gimnázium költözött a fali közé, amely 1956-ban felvette Tinódi Lantos Sebestyén nevét. Az egykori polgári iskola ma is oktatási intézményként működik, tanúsítva azt, hogy a jövőbe, a jövő generációjába vetett hit erősebb a legnagyobb katasztrófáknál is.
 


Címkék: megnyitó»polgári iskola»Gyorskeresés

Írj be egy szót, vagy kifejezést!


A gyorskeresésről...

Mégsem

Részletes keresés


A megadott feltételek közötti kapcsolat:


Mégsem

Keress a Sárvár Anno blogon!

Írj be egy szót, vagy kifejezést!


Mégsem

Keress a Sárvár Annon!


Kövess minket!Vissza

Címkék


\"Mozdulj, Sárvár!\" (1) 11 emeletes ház (1) 1848-49 (2) 1956 (1) Abai Imre (2) ABC-áruház (2) aláírás (1) alapítás (31) alapkőletétel (3) Állami Elemi Iskola (1) általános iskola (1) Arborétum (1) Árpád utca (1) árvíz (2) átadás (4) átadó (8) átépítés (3) áthelyezés (1) avatás (31) Barabás György (1) Báthory Erzsébet (2) Batthyány Lajos (6) beiktatás (2) Bélyeggyűjtő Kör (1) Beythe István (1) bezárás (4) bíró (1) birtokszerzés (1) birtokvásárlás (2) bombázás (1) buszpályaudvar (1) Chewra Kadischa (2) csata (4) csendőrőrs (1) cserkészet (1) Csónakázó-tó (1) Cukorgyár (2) Cukorgyári kastély (1) Dalos Egyesület (1) deportálás (1) direktórium (2) díszpolgár (1) Dorffmaister István (1) Dr. Dénes Tibor (1) Draskovich (3) Draskovich Ádám (2) Draskovich Miklós (3) Draskovich Pál (2) egyesítés (2) Ella Malom (2) emlékmű (1) emléktábla (2) Entzbruder Dezső (1) Eőry Vilmos (1) építés (1) Erdősi Attila dr. (1) Ernetz Ignác (1) Esterházy Júlia Anna (3) evangélikus iskola (1) evangélikus templom (2) Farkaserdő (1) Fergettyű Együttes (1) forgatás (1) francia (2) Fülöp Kálmán (1) Gárdonyi Géza (2) Gayer Endre (1) Geschrey Lajos (1) gettó (1) Grammatica-Hungarolatina (1) gróf Nádasdy Ferenc (1) Gyarmati István (1) gyermekkórház (1) gyógyfürdő (2) gyógyhely (1) Habsburg Ottó (1) Habsburgok (1) haditanács (1) halálozás (54) Hangya Szövetkezet (1) Hans Rudolf Miller (1) harangjáték (1) Hatvany Péter (1) Hatvany-Deutsch Béla (3) házasság (5) helytörténész (1) hercegi esküvő (1) Herpenyő Csárda (1) Héttó Szálloda (1) Hild-park (1) holokauszt (1) Honismereti Szakkör (1) Horthy Miklós (1) hősi emlékmű (1) hősi szobor (1) Hunyadi János (1) Huszár Károly (1) Huszár Mihály (3) Huszármúzeum Baráti Kör (1) I. (Nagy) Lajos (1) I. Lipót (1) III. Lajos (2) III. Lajos bajor király (4) Inkey Boldizsár (2) internálótábor (2) ipariskola (1) ipartársulat (1) ipartestület (1) IV. Ferdinánd (1) IV. Ferenc (1) Izraelita Nőegylet (1) Jambrich Ignác (2) játszótér (1) Jótékony Nőegylet (1) jugoszláv (1) Kabos László (1) kalandpark (1) Kanizsai család (1) Kanizsai II. László (1) Kanizsai IV. László (2) Kanizsai János (1) Kanizsai Orsolya (2) kápolna (1) Károly Róbert (1) katasztrófa (1) Katolikus Legényegylet (1) katolizálás (1) Kazamaták titka (1) kemping (1) Kertészkert (1) Kertváros (3) kiadás (3) kinevezés (1) Kisipari üzletsor (1) kiváltság (3) kiváltságlevél (1) konferencia (1) Kórház (2) koronázás (1) Köberl János (1) Köcski Sándor (1) körforgalom (2) Krausz József (1) Krausz Sándor (1) Kristály Szálló (1) kuruc (2) Lamatsch Endre (1) látogatás (2) lemondás (1) lengyel tábor (1) Lidércfény (1) Ma\' mint\' Ti (1) Május 1. (1) Mária Terézia (2) második világháború (4) maszeksor (1) Mausoleum (1) Medvegy Antal (1) megalakulás (2) megnyitó (12) megszállás (3) megszűnés (4) Méhész Egyesület (1) Mentőállomás (1) mezőváros (3) motel (1) mozi (1) Műselyemgyár (3) Művelődési Központ (1) Nádasdy Ferenc Múzeum (3) Nádasdy II. Ferenc (5) Nádasdy III. Ferenc (7) Nádasdy IV. Ferenc (1) Nádasdy Krisztina (2) Nádasdy Pál (1) Nádasdy Tamás (4) Nádasdy Történelmi Fesztivál (1) Nádasdy Történelmi Hagyományőrző Egyesület (1) Nádasdy V. Ferenc (1) Nádasdy-oklevél (1) Nádasdy-óra (1) Nádasdy-vár (12) Nádasdy-vár díszterme (1) nádor (1) Nemzeti Örökség (2) Nógrádi Géza (2) Orbán István (1) országbíró (2) országgyűlési képviselő (2) ostrom (3) óvoda (2) Ozorai Pipó (1) Öregdiákok Padja (1) Pálházi Gönc Miklós (1) Páneurópai Unió (1) Park Inn Hotel (1) Parkerdő (1) Pásztóy Dezső (1) Penny Market (1) Péntekfalu (2) Perneszith György (1) Petőfi-szobor (1) Pleszkáts Imre (1) Plus Élelmiszer Diszkont (1) polgári iskola (2) posta (2) prédikátorok (1) Pusztalánc (1) rabság (1) Rákóczi-szabadságharc (2) református (1) Regös Együttes (1) rehabilitációs központ (1) Révay Judit (1) Rozgonyiak (1) Sár (1) Sárvár (2) Sárvár monográfiája (1) Sárvári Hagyományőrző és Íjász Egyesület (1) Sárvári Új Téglagyár (1) Scherg Lőrinc (2) Söptei István (2) Steinheim (1) Sylvester János (4) Szakközépiskola (1) Szalai Jenő (1) Szegedi Kőrös Gáspár (1) Szegedi Máté (1) Szeibert János (2) Szent Korona (1) Szent László-templom (3) Szentgyörgyi László (1) Szíj Rezső (1) Szily Ádám (1) Szinérváralja (1) Szluha György (1) szobor (1) szovjet temető (1) szökőkút (1) sztrájk (1) szülészet (1) születés (25) tanítóképző intézet (1) Taussig Klára (1) távozás (1) tejipari szakiskola (1) tejüzem (1) telefonhálózat (1) Telekesy István (1) temetés (1) TESCO (1) testvérváros (2) Tinódi Gimnázium (2) Tinódi Lantos Sebestyén (2) Tizenháromváros (1) Török István (2) Tuboly Lajos (1) tűzoltó (2) Tűzoltó Laktanya (1) Tűzoltóság (1) tűzvész (3) Uherské Hradiště (1) újratemetés (1) Újtestamentum (1) uradalom (1) Urbán Ernő (1) Urbán László (1) V. Ferenc (1) Vadkert körút (1) Vagongyár (1) Várkapu Vendéglő (1) Vármellék (1) Vármelléki Óvoda (1) városavatás (1) Városszépítő Egyesület (1) várostörténet (1) Várpark (1) vásárlás (1) Vass József (1) vasút (4) Vitnyédy István (2) Wesselényi-összeesküvés (1) Wittelsbach Ferenc (2) zarándoklat (1) Zárda (1) Zárdaiskola (1) zenekar (2) zsidóság (2) Zvonarics Imre (1)

Legújabb blogok


Átalakult az Árpád utca...

Átalakult az Árpád utca...

Bővebben

Elhunyt Atanaszov György sebész-főorvos...

Elhunyt Atanaszov György sebész-főorvos...

Bővebben

Megszűnt a Tejüzem...

Megszűnt a Tejüzem...

Bővebben

Megnyílt a Maszeksor...

Megnyílt a Maszeksor...

Bővebben

Megnyílt a Zárdaiskola...

Megnyílt a Zárdaiskola...

Bővebben

Elkészültek a Miller-freskók a várban...

Elkészültek a Miller-freskók a várban...

Bővebben

Átadták a Tűzoltóság épületét...

Átadták a Tűzoltóság épületét...

Bővebben

Átadták a Herpenyő Csárdát...

Átadták a Herpenyő Csárdát...

Bővebben